1.

تحلیل تیپ شناسانه بافت های شهری باتاکید بر شناسایی محلات غیررسمی – مورد مطالعه: شهر ارومیه

دوره 3، شماره 3، آذر 1398، صفحه 131-152
مهدی محمدی سرین دیزج؛ علی خواجه مختاری

2.

تحلیل کاربست رویکرد انتقال حق توسعه (TDR) جهت حفاظت از بافت‌های تاریخی (مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر ارومیه)

دوره 5، شماره 3، مهر 1400، صفحه 21-39
محمدحسین پورحسن زاده؛ قادر احمدی

3.

تدوین سناریوهای گردشگری خلاق در شهر ارومیه

دوره 4، شماره 4، دی 1399، صفحه 101-116
نشمیل رسولی؛ میرنجف موسوی؛ حسن هوشیار

4.

شناسایی و تحلیل بازیگران اصلی و تأثیرگذار در حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 27-43
مهدی حسین پور؛ محسن کلانتری؛ عیسی پیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب