1.

بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 77-103
منوچهر تشکری؛ الهام بصیرزاده؛ مهوش قویمی

2.

بررسی روایی و نقد ژانری نفثه‌المصدور

دوره 7، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 115-146
معصومه غیوری؛ محمدعلی خزانه دارلو

3.

بررسی عنصر روایت در قصۀ حسین‌کرد شبستری

دوره 5، شماره 17، مهر 1390، صفحه 143-163
زهرا دهقان دهنوی؛ یدالله جلالی پندری

4.

تحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج‌ به‌ شعر کلاسیک‌ در تبیین‌ الگوی‌ وصفی‌ روایی‌ِ شعر نو

دوره 2، شماره 4، دی 1387، صفحه 21-42
رضا چراغی؛ احمد رضی

5.

تراداستان و سفرِ تراداستانی: گونه ها و کاربست ها

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 159-190
علیرضا فرحبخش

6.

خودمرگنامه: ویژگیها و کارکردها

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 33-58
لیلا رضایی؛ عباس جاهدجاه

7.

روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند

دوره 4، شماره 12، تیر 1389، صفحه 7-30
فیروز فاضلی؛ فاطمه تقی نژاد

8.

روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه

دوره 4، شماره 14، دی 1389، صفحه 7-28
علیرضا نبی لو

9.

روایت و دامنة زمانی روایت در قصه‌های مثنوی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 129-160
نصرالله امامی؛ بهروز مهدی‌زاده فرد

10.

محاکات و روایت از دیالوگ‌های افلاطون تا درام‌های خواندنی مدرن

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 103-128
مژده ثامتی؛ فرزان سجودی؛ کامران سپهران

11.

مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 125-141
زی با؛ ابوالفضل‌ حُری

12.

نشانه ـ معناشناسی روایتی شطح‌گونه از کتاب معارف بهاءولد

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 235-258
صدیقه نصری؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ اسحاق طغیانی اسفرجانی

13.

نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 163-178
مهیار علوی‏مقدّم؛ سوسن پورشهرام

14.

نقش تغییر علّت در تأویل قصص قرآنی در متون عرفانی

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 37-59
رحمان مشتاق مهر؛ فرهاد محمدی

15.

همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر»

دوره 4، شماره 12، تیر 1389، صفحه 69-87
ابوالفضل‌ حُریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب