1.

بازنمایی نقش‎های جنسیتی در کتاب‎های تاریخ دانشگاهی ایران دوره میانه بر مبنای رویکرد تحلیل گفتمان وندایک

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 135-158
مریم طاهرزاده؛ زهرا ابوالحسنی چیمه؛ زهیر صیامیان گرجی

2.

بررسی گفتمان اکوفمینیسم در رمان ره‌ش نوشته رضا امیرخانی براساس الگوی تحلیل گفتمانی فرکلاف

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 5-27
زهرا اسماعیلی؛ نگار مزاری

3.

بررسی و تحلیل «نام‌دهی» در اشعار سیداشرف‌الدین گیلانی (بر اساس الگوی بازنمایی کارگزاران اجتماعی ون‌لیوون)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 29-54
طاهره میرهاشمی؛ زهرا رجبی

4.

تحلیل گفتمان انتقادیِ رمانِ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت

دوره 5، شماره 17، مهر 1390، صفحه 33-63
مصطفی گرجی؛ سید علی قاسم زاده

5.

تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 17-27
فردوس آقاگل زاده

6.

زبان‌شناسی و تحلیل گفتمان

دوره 2، شماره 4، دی 1387، صفحه 117-140
حسن چاوشیان

7.

واشکافی قطعنامه‌های شورای امنیت ناظربه کره شمالی؛ تحلیلی گفتمانی با نگاه فرکلاف

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 145-107
سید یوسف قرشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب