1.

اثرات زیرکشنده حشره‌کش فلوپیرادیفورون روی فراسنجه‌های جدول زندگی شته خردل، Lipaphis erysimi (Kalt)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 55-68
سعیده حسینی؛ حبیب عباسی پور؛ علیرضا عسکریان‌زاده؛ علی نوروزی

2.

ارزیابی امکان کاربردکفشدوزک Hippodamia variegata و رقم مقاوم گل رز در مدیریت شته رز Macrosiphum rosae

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 61-76
سودابه سالاری؛ مصطفی خنامانی؛ مهدیه اسدی

3.

بررسی فراسنجه‌های جمعیتی کنه شکارگر (Blattisociidae) Blattisocius mali با تغذیه از تخم‌های پشه قارچ (Lycoriella auripila (Sciaridae

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-14
فائزه عسگری؛ سیدعلی صفوی؛ حمیدرضا صراف معیری

4.

تاثیر جیره‌های غذایی حاوی کنجاله کنجد، سویا و کلزا بر فراسنجه‌های جدول زندگی شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آرد Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae)

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 59-73
افسانه داودی؛ حمیدرضا صراف معیری؛ اورنگ کاوسی

5.

تأثیر جیره‌های مختلف غذایی همراه مکمل روغن بر فراسنجه‌های جدول زندگی شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آرد، Anagasta kuehniella (Zeller)

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 73-87
افشین رحمانی؛ حمیدرضا صراف معیری؛ اورنگ کاوسی

6.

تاثیر غلظت توصیه شده مزرعه‌ای سه حشره‌کش مختلف روی فراسنجه‌های جدول زندگی زنبور پارازیتوئید Trichogramma evanescens (Hym.: Trichogrammatidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 11-23
فاطمه تابع بردبار؛ پرویز شیشه بر؛ معصومه ضیائی؛ فریبا سهرابی

7.

فراسنجه های زیستی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) روی ارقام مختلف گوجه‌فرنگی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 15-29
لیمو خاتمی؛ اکبر قاسمی کهریزه؛ عباس حسین زاده؛ شهرام آرمیده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب