1.

اثر افزایش دمای خاک با استفاده از مالچ پلاستیکی بر جوانه‎زنی و بنیه بذر علف‏های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus)، سلمه‏تره (Chenopodium album) و یولاف وحشی (Avena fatua)

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 361-374
علی کریمیان؛ محمدرضا بازیار

2.

اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی بتن با روش های حجمی، سطحی، گالواپالس و هدایت الکتریکی

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 19-28
مصطفی خانزادی؛ محسن تدین؛ محمد سعید ملکی؛ سجاد ذهبی؛ محمدحسین تدین

3.

بررسی پیری تسریع شده بر صفات کمی و کیفی علف‌های هرز پنیرک (Malva neglecta Wallr.)، خرفه (Portulaca oleracea L.) و تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus L.)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 405-416
زینب شرفی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ علی حیدرزاده

4.

بهبود کیفیت بذرهای طبقه مادری حاصل از ارقام ذرت (Zea mays L.) رشد یافته در خاک شور با تلفیق بیوچار، قارچ مایکوریزا و محلول‏پاشی سیلیسیم

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 297-314
سجاد قائدی کچوئی؛ مهدی مدن دوست؛ محمود دژم؛ فرهاد مهاجری

5.

تأثیر رژیم‌های آبیاری برویژگی‌های جوانه زنی بذرلاین‌های امیدبخش کلزا

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 35-46
محبوبه نادری فر؛ سعید سیف زاده؛ حمیدرضا ذاکرین؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ امیر حسین شیرانی راد

6.

تأثیر محتوای رطوبت بذر و مدت انبارکردن بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه سه رقم گندم (Triticum aestivum L.) در استان مازندران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 539-555
فرهاد ثقفی کناری؛ آیدین حمیدی؛ حمیدرضا مبصر؛ محمد نبی ایلکائی

7.

تعیین بهترین زمان برداشت بذر با کیفیت بالا از پایه مادری در لوبیا چشم بلبلی رقم کامران در شرایط آب و هوایی خوزستان

دوره 2، شماره 2، مهر 1394، صفحه 41-48
حمدا... اسکندری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب