1.

اثر وراثت پذیری صفت و اندازه هسته بر اریبی برآورد پیشرفت ژنتیکی ناشی از نادیده گرفتن اثر انتخاب در طرح های اصلاح نژاد هسته باز

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 29-37
فاطمه شاهوردی؛ عبدالاحد شادپرور؛ محمود وطن خواه

2.

برآورد فراسنجه های ژنتیکی و روند ژنتیکی صفت چندقلوزایی در گله تحت انتخاب گوسفند افشاری

دوره 9، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 23-35
مهدی پورطهماسبیان اهرابی؛ مراد پاشا اسکندری نسب؛ محمد باقر زندی باغچه مریم

3.

پیامدهای واردات مواد ژنتیکی با در ‌‌نظر گرفتن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و فاصله جایگزینی در گاو شیری

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-12
عادله حقدوست؛ محمدمهدی شریعتی؛ عبدالاحد شادپرور؛ نوید قوی حسین زاده؛ سعید زره داران

4.

گزینش لاین های نوترکیب پرمحصول و برتر نسل F11 برنج با استفاده از روش گزینش شاخصی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 19-32
وحید جوکارفرد؛ بابک ربیعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب