1.

اثر هورمون پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه‏زنی و رشد گیاهچه‏ای‏ ذرت رقم فجر (Zea mays L.)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 39-49
عباس قنبری؛ سعید سعیدی‌پور

2.

بررسی تأثیرتیمارهای سرمایی و محرک رشد اسید جیبرلیک برشکست خواب غده‌چه (مینی‌تیوبر) سیب‌زمینی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 37-48
علی اصغر محمودی؛ بابک درویشی؛ سیروس منصوری فر؛ محمد حسن جعفری صیادی

3.

بررسی روش‌های شکست خواب بذر بابا آدم (Arctium lappa)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 505-517
روزبه فرهودی؛ عادل مدحج؛ محمد معتمدی

4.

بررسی روش‌های شکست خواب بذر بابا آدم (Arctium lappa)

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 161-175
روزبه فرهودی؛ عادل مدحج؛ محمد معتمدی

5.

بررسی روش‌های مختلف تحریک جوانه‌زنی و شکست خواب بر بذر گیاه کنگر (Gundelia tournefortii)

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 347-358
فاطمه پناهی؛ مینا ارست

6.

تاثیر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیمی بذر توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) تحت شرایط روشنایی و تاریکی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 351-360
نرگس حاجیان؛ مهناز کریمی

7.

تأثیر تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر شاخص‌های جوانه‌زنی، ترکیبات فنولی کل و فعالیت آنزیمی در بذر حنا (Lawsoniainermis L.)

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 411-397
ابوالقاسم حمیدی‌مقدم

8.

تاثیر هالوپرایمینگ بذر بر جوانه ‏زنی و خصوصیات فیزیولوژیک گیاهچه ارقام گندم (Triticum aestivum) قدس و نیک نژاد در شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 95-107
روزبه فرهودی

9.

مقایسه تاثیر پرایمینگ و پیش‌سرما‌دهی بر بهبود جوانه‌زنی بذر، بنیه و ظهور گیاه‌چه برخی جمعیت‌های گونه Tripleurospermum sevanense

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 287-297
محمد علی علی‌زاده؛ سیده صدیقه سجادی جاغرق؛ رئوف سید شریفی؛ محسن کلاگری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب