1.

ارایه مدلی برای تحلیل سیستم توسعه‌ی صنعت ورزش ایران

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 120-121
سلمان صدیق؛ مهر علی همتی نژاد؛ شهرام شفیعی

2.

ارائه چارچوبی برای تحلیل سیستم توسعه ی بسکتبال در ایران

دوره 11، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 124-141
شاهرخ بهمئی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ حسین ملتفت

3.

تبیین جامعه شناختی الگوی توسعه اجتماعی مبتنی بر توسعه ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401
جواد کریمی؛ همایون عباسی؛ حسین عیدی

4.

تحلیل تماتیک عوامل موثر بر توسعه اقتصاد ورزش ایران

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 20-35
مسعود محمدی عسکرآبادی؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی

5.

تحلیل روند توسعه ورزش دانشگاهی ایران در برنامه‌های کلان اول تا پنجم توسعه

دوره 6، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 67-86
فریدون منافی؛ رحیم رمضانی‌نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ صلاح دستوم

6.

شناسایی پیشران‌‏های موثر بر آینده ورزش همگانی ایران

دوره 11، شماره 3، آبان 1401، صفحه 90-91
نسرین عزیزیان کهن؛ مسعود دارابی؛ ملیحه سادات آقایی شهری؛ مریم ملایی

7.

شناسایی و اولویت‎بندی موانع توسعه رشته تیراندازی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401
سهیلا مرادی؛ سعید صادقی بروجردی؛ عابد محمودیان

8.

طراحی الگوی توسعه حقوقی ورزش ایران

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-10
ابوذر سوری؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نوشین بنار

9.

طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی در استان هرمزگان

دوره 6، شماره 2، آبان 1396، صفحه 86-101
مهدی سوادی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمدحسن قلی زاده؛ حمیدرضا گوهررستمی

10.

طراحی الگوی شایستگی مدیران ورزشی وزارت ورزش و جوانان از دیدگاه خبرگان و مدیران ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402
سیدغلامرضا رضوی؛ محمد نیک روان؛ سید عماد حسینی

11.

طراحی الگوی مفهومی مدیریت توسعه ورزش‌های پایه : مطالعه موردی ژیمناستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401
آذر خسروی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ فریبا محمدیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب