1.

ارائه چارچوبی برای تحلیل سیستم توسعه بسکتبال در ایران

دوره 11، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 80-81
شاهرخ بهمئی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ حسین ملتفت

2.

ارائه مدلی برای تحلیل سیستم توسعه صنعت ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401
سلمان صدیق؛ مهر علی همتی نژاد؛ شهرام شفیعی

3.

تبیین جامعه شناختی الگوی توسعه اجتماعی مبتنی بر توسعه ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401
جواد کریمی؛ همایون عباسی؛ حسین عیدی

4.

تحلیل تماتیک عوامل موثر بر توسعه اقتصاد ورزش ایران

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 20-35
مسعود محمدی عسکرآبادی؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی

5.

تحلیل روند توسعه ورزش دانشگاهی ایران در برنامه‌های کلان اول تا پنجم توسعه

دوره 6، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 67-86
فریدون منافی؛ رحیم رمضانی‌نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ صلاح دستوم

6.

تدوین الگوی مفهومی توسعه ورزش کارگری کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401
رحیم رمضانی نژاد؛ حجت پهلوان؛ مهدی نادری نسب

7.

شناسایی پیشران‏های موثر بر آینده ورزش همگانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401
نسرین عزیزیان کهن؛ مسعود دارابی؛ ملیحه سادات آقایی شهری؛ مریم ملایی

8.

شناسایی و اولویت‎بندی موانع توسعه رشته تیراندازی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401
سهیلا مرادی؛ سعید صادقی بروجردی؛ عابد محمودیان

9.

طراحی الگوی توسعه حقوقی در ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401
ابوذر سوری؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نوشین بنار

10.

طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی در استان هرمزگان

دوره 6، شماره 2، آبان 1396، صفحه 86-101
مهدی سوادی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمدحسن قلی زاده؛ حمیدرضا گوهررستمی

11.

طراحی الگوی مفهومی مدیریت توسعه ورزش‌های پایه : مطالعه موردی ژیمناستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401
آذر خسروی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ فریبا محمدیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب