1.

ارزیابی مدل‌‌‌های رگرسیون خطی و غیرخطی برای توصیف واکنش ظهور گیاهچه عدس(Lens culinaris Medik) به دما

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 23-36
سمانه رهبان؛ قربانعلی رسام؛ بنیامین ترابی؛ اصغر خشنود یزدی

2.

گزینش ارقام متحمل به تنش خشکی در گیاه عدس (Lens culinaris Medik.) از طریق سنجش پارامترهای جوانه‌زنی

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 75-87
راهله احمدپور؛ نظام آرمند؛ سعیدرضا حسین‌زاده؛ سمیه چاشیانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب