1.

اثر اسید‌هیومیک بر ویژگی های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای سه رقم تربچه در شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 29-41
نرجس سادات روحانی؛ سید حسین نعمتی؛ محمد مقدم

2.

اثر رطوبت بذر و مدت زمان انبارداری بر تنش اکسیداتیو در بذر‌های جو

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 428-413
زهرا مرادیان؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده

3.

اثر قدرت بذر بر سودمندی هیدرو-پرایمینگ در ارتباط با شاخص‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم کلزا

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 11-26
سعید خماری؛ قاسم نجفی؛ احمد جوادی؛ علی عبادی

4.

ارزیابی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادری بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر ذرت هیبرید KSC 704 تحت آزمون پیری تسریع‌شده

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 133-144
مهدی احمدیوسفی؛ بهنام کامکار؛ مهدیه امیری نژاد؛ جاوید قرخلو

5.

ارزیابی شاخص‌های مختلف مرتبط با رسیدگی فیزیولوژیک، زمان برداشت و تعیین حداکثر کیفیت بذر هیبرید ذرت (Zea mays L.)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 83-95
عنایت رضوانی خورشیدی؛ فرشید قادری فر؛ آیدین حمیدی؛ الیاس سلطانی

6.

ارزیابی قابلیت پرایمینگ بذر با سلنیوم برای بهبود بذرهای فرسوده عدس (Lens culinaris Medic)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 13-28
مهتاب مهرکیش؛ مختار قبادی؛ سعید جلالی هنرمند

7.

ارزیابی همبستگی سبزشدن گل راعی با جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز تحت تیمارهای افزایش کارآیی بذر

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 35-46
محمدرضا نعمتی خویی؛ علی عباسی سورکی؛ سیف ا... فلاح

8.

بررسی اثرات دگرآسیبی بقایای کینوا بر جوانه‌زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک گندم

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-44
نسیم امرایی؛ علی منصوری؛ حشمت امیدی

9.

بررسی اثر پیش‌تیمار بذر بر پارامترهای جوانه زنی، هدایت الکتریکی، نشت پتاسیم و برخی صفات گیاهچه حاصل از بذر پیر شده لوبیا چیتی رقم خمین (Phaseolus vulgaris L. Var. Khomeyn)

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 89-101
مژگان امیریانی دولیسگانی؛ حمیدرضا عیسوند؛ محمد فیضیان؛ داریوش گودرزی

10.

بررسی اثر دمای انبار و قوه نامیه اولیه بر عوامل جوانه‌زنی و فعالیت آنزیمی بذر دو رقم پیاز (Allium cepa L.)

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 103-112
بیتا اسکویی؛ حدیث افشار؛ مریم دیوسالار

11.

بررسی اثر سلنیم بر خسارات ناشی از عناصر‌سنگین در جوانه‌زنی، رشد و فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی گیاهچه خیار(Cucumis sativus L.)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 269-286
حسین آروئی؛ لیلا شکاری؛ امین میرشکاری

12.

بررسی پیری تسریع شده بر صفات کمی و کیفی علف‌های هرز پنیرک (Malva neglecta Wallr.)، خرفه (Portulaca oleracea L.) و تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus L.)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 405-416
زینب شرفی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ علی حیدرزاده

13.

بررسی تاثیر اسید سالسیلیک بر جوانه‌زنی و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 241-252
بتول زارعی؛ آرش فاضلی؛ زهرا تقی‌پور

14.

بررسی تاثیر سطوح مختلف دما و سرمادهی مرطوب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه چوچاق (Eryngium caucasicum Ttautv.)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 29-39
نگار طالعی؛ یوسف حمیداوغلی؛ جمالعلی الفتی؛ مهدی زارعی محمد آباد

15.

بررسی تأثیر فرم‌های نانو و غیر ‌نانو (توده‌ای) اکسید روی (ZnO) بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های تنباکو Nicotiana tabacum L.))

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 369-380
مریم مظاهری تیرانی؛ مریم مددکار حق‌جو؛ احمد اسماعیلی

16.

بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و گیاهچه ای بذر پسته (Pistacia vera L.) جنگل خواجه کلات مشهد

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 27-37
هادی فدایی؛ وحید اعتماد؛ احسان برادران سیرجانی

17.

بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای بذر پسته (Pistacia vera L.) جنگل خواجه کلات مشهد

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 357-347
هادی فدایی؛ وحید اعتماد؛ احسان برادران سیرجانی

18.

بررسی روند جوانه‌زنی، میزان مصرف و تبدیل مواد ذخیره شده بذرهای بادام زمینی (Arachishypogaea L.) رقم نورث کارولینا 2 (NC2) تولید شده در سه مزرعه

دوره 4، شماره 3، آذر 1396، صفحه 95-111
سید علی نورحسینی؛ محمدنقی صفرزاده؛ سید مصطفی صادقی

19.

بررسی میزان و سرعت جوانه‌زنی بذر دوازده گیاه دارویی تحت تنش شوری

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 27-36
مهراب یادگاری

20.

بهبود خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی آرابیدوبسیس تالیانا با انتقال تراژن آرتمین

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 75-91
طیبه فلاحی پاشاکی؛ محمد مهدی سوهانی؛ رضا شیرزادیان خرم آباد

21.

تأثیر اسید سالیسیلیک‌ بر شاخص‌های جوانه‌زنی، بنیه بذر و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان آفتابگردان (Helianthus annuus L.) رقم آرماویرسکی تحت تنش خشکی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 79-91
احمد افکاری

22.

تاثیر پرایمینگ بذر با اکسین بر جوانه‌زنی، صفات فیزیولوژیکی و کنترل بیماری رایزوکتونیایی پنبه

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 83-93
الهه لطفعلی نژاد؛ سید جواد صانعی؛ سید اسماعیل رضوی

23.

تأثیر پیری تسریع‌شده و پرایمینگ بذر بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر زیره‌‌‌‌‌ی سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 69-81
رامین پیری؛ علی مرادی؛ معصومه حسینی مقدم

24.

تاثیر تیمار پلی‌اتیلن‌گلایکول و اندازه بذر بر تنش اکسیداتیو و صفات گیاهچه‌ای ژنوتیپ‌های عدس توده‌ی ورزقان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 53-66
محمد علی اعظمی

25.

تأثیر تیمارهای مختلف شیمیایی و فیزیکی بر جوانه‌زنی بذر زالزالک گرجی (Crataegus pontica C. Koch)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-12
زینب رادسریان؛ عبدالعلی کرمشاهی؛ جواد میرزایی؛ مهدی حیدری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب