1.

اثر تنش مس، نیکل و کبالت بر خصوصیات جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی در شرایط آزمایشگاه

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-48
شهین جهان نجاتی؛ مهرانگیز جوکار؛ جواد طایی سمیرمی

2.

اثر فرسودگی بذر بر پارامترهای جوانه‌زنی و رشد گیاهچه دو رقم ذرت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-11
امین نهفته استرآباد؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخزری مقدم

3.

ارزیابی تنش دمای پایین و محل تولید بر خصوصیات جوانه‌زنی، پارامترهای رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی ذرت هیبرید تری وی کراس

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-58
مصطفی نجفی؛ خدیجه احمدی؛ حشمت امیدی

4.

بررسی اثر عصاره ورمی‌کمپوست و تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی نخود (Cicer arietinum L.cv. Pirouz)

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 75-86
سعید رضا حسین‌زاده؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی

5.

تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر، رشد و محتوای پرولین گیاهچه مینا چمنی (Bellis perennis L. “Bellissima Mixture”)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 83-93
حسن بیات؛ محمد حسین امینی فرد

6.

تاثیر عصاره گیاهان دارویی بر برخی شاخص‌های رشد و بیوشیمیایی کنجد

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 71-85
نسیبه پورقاسمیان؛ محدثه شمس الدین سعید؛ نیما ایلخانی

7.

تعیین بهترین زمان برداشت بذر با کیفیت بالا از پایه مادری در لوبیا چشم بلبلی رقم کامران در شرایط آب و هوایی خوزستان

دوره 2، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 41-48
حمدا... اسکندری

8.

شکستن خواب و بهبود جوانه‌زنی بذر چهار گونه گیاه دارویی از تیره چتریان تحت تأثیر تیمارهای اسید جیبرلیک و سرمادهی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-38
حمید شریفی؛ الماس نعمتی؛ محمد گردکانه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.