1.

اثر پرایمینگ بذر با اسید الاژیک بر پویایی ذخایر بذر و رشد گیاهچه سویا در شرایط پیری تسریع شده

دوره 9، شماره 3، آذر 1401، صفحه 41-65
صفیه عرب؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ احمد غلامی؛ مصطفی حیدری

2.

اثر پیش‌تیمار مدت آبنوشی و امواج فراصوتی بر جوانه‌زنی و خصوصیات بیوشیمیایی بذر سرخارگل (Echinacea purpurea L.)

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 205-215
فاطمه رسولی؛ منوچهر قلی پور؛ حمید‌رضا اصغری؛ محبوبه حجتی

3.

اثر تنش مس، نیکل و کبالت بر خصوصیات جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی در شرایط آزمایشگاه

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 37-48
شهین جهان نجاتی؛ مهرانگیز جوکار؛ جواد طایی سمیرمی

4.

اثر فرسودگی بذر بر پارامترهای جوانه‌زنی و رشد گیاهچه دو رقم ذرت

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-11
امین نهفته استرآباد؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخزری مقدم

5.

ارزیابی تنش دمای پایین و محل تولید بر خصوصیات جوانه‌زنی، پارامترهای رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی ذرت هیبرید تری وی کراس

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 49-58
مصطفی نجفی؛ خدیجه احمدی؛ حشمت امیدی

6.

بررسی اثر عصاره ورمی‌کمپوست و تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی نخود (Cicer arietinum L.cv. Pirouz)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 75-86
سعید رضا حسین‌زاده؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی

7.

بررسی روش‌های شکست خواب بذر بابا آدم (Arctium lappa)

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 161-175
روزبه فرهودی؛ عادل مدحج؛ محمد معتمدی

8.

بررسی روش‌های شکست خواب بذر بابا آدم (Arctium lappa)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 505-517
روزبه فرهودی؛ عادل مدحج؛ محمد معتمدی

9.

تاثیر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیمی بذر توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) تحت شرایط روشنایی و تاریکی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 351-360
نرگس حاجیان؛ مهناز کریمی

10.

تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر، رشد و محتوای پرولین گیاهچه مینا چمنی (Bellis perennis L. “Bellissima Mixture”)

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 83-93
حسن بیات؛ محمد حسین امینی فرد

11.

تاثیر تنش‌های خشکی و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و فیزیولوژیک گیاهچه گوجی‌بری (Lycium barbarum)

دوره 9، شماره 3، آذر 1401، صفحه 73-83
سجاد نامداری؛ روح الله مرادی؛ مهدی نقی زاده؛ امین پسندی پور

12.

تاثیر عصاره گیاهان دارویی بر برخی شاخص‌های رشد و بیوشیمیایی کنجد

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 71-85
نسیبه پورقاسمیان؛ محدثه شمس الدین سعید؛ نیما ایلخانی

13.

تعیین بهترین زمان برداشت بذر با کیفیت بالا از پایه مادری در لوبیا چشم بلبلی رقم کامران در شرایط آب و هوایی خوزستان

دوره 2، شماره 2، مهر 1394، صفحه 41-48
حمدا... اسکندری

14.

شکستن خواب و بهبود جوانه‌زنی بذر چهار گونه گیاه دارویی از تیره چتریان تحت تأثیر تیمارهای اسید جیبرلیک و سرمادهی

دوره 4، شماره 3، آذر 1396، صفحه 27-38
حمید شریفی؛ الماس نعمتی؛ محمد گردکانهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب