1.

ارزیابی اثر درصد جوانه‌زنی اولیه و اندازه و شکل بذر ذرت (Zea mays L.) هیبرید سینگل‌کراس704 بر برخی شاخص‌های بنیه بذر

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 63-73
شهلا هاشمی فشارکی؛ آیدین حمیدی؛ سعید وزان

2.

ارزیابی رویش و بنیه گیاهچه سه جمعیت گونه آویشن دنایی (Thymus daenensis) تحت تأثیر روش‌های مختلف پرایمینگ در شرایط گلخانه

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 341-350
محمدعلی علیزاده؛ نفیسه حسینی تودشکی؛ حمید سبحانیان؛ غلام‌رضا بخشی خانیکی؛ علی اشرف جعفری

3.

مقایسه تاثیر پرایمینگ و پیش‌سرما‌دهی بر بهبود جوانه‌زنی بذر، بنیه و ظهور گیاه‌چه برخی جمعیت‌های گونه Tripleurospermum sevanense

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 287-297
محمد علی علی‌زاده؛ سیده صدیقه سجادی جاغرق؛ رئوف سید شریفی؛ محسن کلاگری

4.

مقاله مروری: زوال بذر

دوره 4، شماره 3، آذر 1396، صفحه 125-143
بیتا اسکوئی؛ سامان شیدائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب