1.

اثر امواج فراصوتی بر جوانه‌زنی، فعالیت برخی آنزیم‌ها و ویژگی‌های بیوشیمیایی بذر سرخارگل

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 41-54
فاطمه رسولی؛ منوچهر قلی‌پور؛ کامبیز جهان بین؛ حمیدرضا اصغری

2.

اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم پروتئاز بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و قابلیت هضم مواد مغذی در مرغ های تخم گذار

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 33-45
سمیرا نادری سهامی ضمیر؛ سارا میرزایی گودرزی؛ علی اصغر ساکی؛ پویا زمانی

3.

اثر محدودیت غذایی بر قابلیت هضم، آنزیم‌های گوارشی و صفات اقتصادی کرم ابریشم

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 25-34
سید حسین حسینی مقدم؛ داوود آزیدهاک؛ محمد قدمیاری؛ عباسعلی قیصری

4.

بررسی بیوشیمیایی انواع پروتئازهای گوارشی اختصاصی در کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col.: Coccinellidae) و تاثیر طعمه-های مختلف بر فعالیت آنها

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 75-91
آرش زیبایی

5.

تاثیر نانواکسید روی و تنش خشکی بر فعالیت آنزیم‌های هیدرولیتیک و تحرک ذخایر غذایی بذر سویا (Glycine max. L) رقم کتول (DPX)

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-17
محمد صدقی؛ سحر طلوعی

6.

کلونینگ، بیان ژن و خالص سازی کربوکسی پپتیداز جدید از گونه هالوفیل Bacillus persicus دریاچه فوق شور آران و بیدگل

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 59-75
سمیرا سپهری؛ محمود رضا آقا معالی؛ حسین غفوری؛ سجاد صاری خان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب