1.

اثر اسید هومیک، ورمی‌کمپوست و قارچ مایکوریزا بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی ماریتیغال تحت تنش شوری

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 93-102
علیرضا لادن مقدم؛ عیسی ابراهیمی

2.

بررسی برخی ویژگی های جوانه زنی، صفات بیوشیمیایی و میزان بیان ژن‎های آنتی‌اکسیدان در ژنوتیپ های گندم نان در مرحله گیاهچه ای تحت تنش فلز جیوه

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 103-119
حوریه نجفی؛ سعید نواب پور؛ خلیل زینلی نژاد

3.

تأثیر اسید آسکوربیک بر جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان در بذرهای زوال یافته گلرنگ رقم گلدشت

دوره 4، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-12
نسرین بهاروند؛ بتول مهدوی؛ مریم دهجی پور حیدر آبادی

4.

تأثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد ذرت شیرین تحت رژیم های آبیاری

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 229-240
محسن اصغری؛ ابوالفضل معصومی زواریان؛ مجتبی یوسفی راد

5.

تأثیر نانوذره اکسید روی بر رنگدانه های فتوسنتزی، تجمع روی و فعالیت آنزیم های ضداکسایشی جلبک Dunaliella salina

دوره 8، شماره 4، دی 1401، صفحه 31-42
الهه حنیفی؛ نصراله احمدی فرد؛ بهروز آتشبار؛ سعید مشکینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب