1.

الگوی بیان ژن های کدکننده آنزیم‌های کربنیک آنهیدراز، پراکسیداز و گلوتاتیون اس- ترانسفراز در گندم نان تحت شرایط کمبود روی (Zn)

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 193-204
سحر صالحی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ هادی علی پور؛ کامران مرادی گنگچین

2.

تأثیر پتاسیم و نیتروژن بر مقاومت گندم به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 159-171
نصیبه توکلی حسنکلو؛ علی عبادی؛ مهدی داوری؛ حوریه توکلی

3.

تأثیر پیش‌تیمار بذر با اسپرمیدین بر بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت برخی آنزیم-های آنتی‌اکسیدان گیاهچه‌های سویاتحت تنش خشکی

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 59-70
معصومه حیدرقلی نژاد کناری؛ منوچهر قلی پور؛ همت اله پیردشتی؛ حمید عباس دخت

4.

تاثیر هالوپرایمینگ بذر بر جوانه ‏زنی و خصوصیات فیزیولوژیک گیاهچه ارقام گندم (Triticum aestivum) قدس و نیک نژاد در شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 95-107
روزبه فرهودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب