1.

پساساختارگرایی و تحول در دانش روابط بین‌الملل

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 248-219
حیدرعلی مسعودی

2.

تکوین «دیگری» در میان دانش‌پژوهان روابط بین‌الملل در ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 7-31
حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی

3.

چین و نظم‌های بین‌الملل

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 7-32
محسن شریعتی نیا؛ حیدرعلی مسعودی

4.

روایتگری به مثابه روش‌شناسی در جامعه‌شناسی تاریخی روابط بین‌الملل

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 291-267
سید علی منوری

5.

فرهنگ به مثابه قدرت در روابط بین الملل؛ قدرت فرهنگ در برابر فرهنگ قدرت

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 7-46
محمدحسن جمشیدی؛ فرزانه نقدی

6.

نظریه سیاسی و روابط بین‌الملل: در حاشیه ‌اما گریزناپذیر

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 33-68
حمیرا مشیرزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب