نویسنده = سید محمدرضا احتشامی
تعداد مقالات: 8

1

ارزیابی توان دگرآسیبی علف‌هرز خردل وحشی بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی چهار رقم گندم با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی (GC- MS)

علوم و تحقیقات بذر ایران
دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 38-55
حسین رضوانی؛ جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی

2

بررسی اثر پوشش دارکردن بذر با عناصر ریزمغذی بر برخی شاخص های جوانه زنی و بنیه بذر گل همیشه بهار (Calendula officinalis)

علوم و تحقیقات بذر ایران
دوره 2، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 29-40
فاطمه سعادت؛ سید محمدرضا احتشامی

3

بررسی همزیستی میکوریزائی و باکتری‌های محرک رشد بر ویژگی‌های کمی و کیفی آلوئه‌ورا

علوم و تحقیقات بذر ایران
دوره 2، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 61-72
شهریار پورعالی؛ عبدالله حاتم زاده؛ سید محمدرضا احتشامی

4

تأثیر پوشش دار کردن بذر با باکتری های محرک رشد و عناصر ریزمغذی بر شاخص های جوانه زنی ذرت

علوم و تحقیقات بذر ایران
دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 81-94
فاطمه سعادت؛ سید محمدرضا احتشامی

5

تأثیر تلقیح بذر با ریزجانداران محرک رشد و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم رقم پگاه

علوم و تحقیقات بذر ایران
دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 77-92
جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی؛ نازلی گلستانی؛ محمد ربیعی

6

تأثیر تلقیح پیاز با چهار گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی دو گونه سوسن

علوم و تحقیقات بذر ایران
دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 57-65
محمد ارجمند علوی؛ عبدالله حاتم زاده؛ سید محمدرضا احتشامی

7

مطالعه میزان انتقال مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاری در اندازه‌های متفاوت بذر چهار رقم گندم (Triticum aestivum L.) در اقلیم رشت

علوم و تحقیقات بذر ایران
دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 47-61
متین فروزی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ مسعود اصفهانی؛ محمد ربیعی

8

مقاله مروری: تولید بذر در کشاورزی ارگانیک

علوم و تحقیقات بذر ایران
دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 121-133
سید محمدرضا احتشامی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.