1.

بررسی اثر تاریخ کاشت لوبیا چیتی محلی خمین بر تراکم جمعیت Empoasca decipiens و Thrips tabaci و شاخص‌های عملکرد محصول

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 87-101
امیر محسنی امین؛ محمدحسن کوشکی؛ محمد شاهوردی؛ فریبا مظفریان؛ محمود نصرالهی؛ عزت اله نباتی؛ علیرضا چگنی؛ حسین آسترکی

2.

بررسی مقاومت ده ژنوتیپ لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) به تریپس پیاز (Thrips tabaci) در شرایط مزرعه

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-10
مهسا روزبهانی؛ جهانشیر شاکرمی؛ عبدالامیر محیسنی؛ محمد حسن کوشکی؛ شهریار جعفری

3.

بررسی ویژگی های زمین آماری توزیع مکانی غلاف های آلوده به کرم پیله‌خوار (Heliothis viriplaca Huf. (Lep.: Noctuidae در مزارع نخود دیم شهرستان دلفان (استان لرستان)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 49-59
بهزاد شفیعی نسب؛ جهانشیر شاکرمی؛ عبدالامیر محیسنی؛ شهریار جعفری

4.

تأثیر تراکم کاشت و رقم های مختلف لوبیا بر جمعیت کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae و تریپس پیاز Thrips tabaci در شرایط مزرعه ای

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 39-48
آناهیتا کریمی؛ فاطمه یاراحمدی؛ امیر محسنی امین

5.

نمونه‌گیری دنباله‌ای با دقت ثابت از جمعیت کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidaeدر مزارع لوبیا

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 11-23
عبدالامیر محیسنی؛ محمد حسن کوشکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب