1.

تعیین توالی و کلونینگ ژن زایلناز باکتری Anoxybacillus flavithermus از چشمه آب گرم قینرجه، مشکین‌شهر

دوره 3، شماره 2، تیر 1394، صفحه 15-30
نعیمه مختارپور؛ محمود رضا آقا معالی؛ سید محسن اصغری

2.

تعیین خصوصیات بیو شیمیایی آلفا آمیلاز باکتری Anoxybacillus sp. به دست آمده از چشمه آب گرم قینرجه، مشکین شهر

دوره 2، شماره 2، تیر 1393، صفحه 17-29
محمودرضا آقامعالی؛ مرجان کاظمی؛ سید محسن اصغری؛ عبدالعلی وارسته

3.

کلونینگ و تعیین توالی ژن متالوپروتئاز مقاوم به گرما از باکتری Anoxybacillus flavithermus به دست آمده از چشمه آب گرم قینرجه، مشگین‌شهر

دوره 3، شماره 3، آذر 1394، صفحه 83-98
پروانه نجفی؛ محمود رضا آقا معالی؛ سید محسن اصغری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب