1.

اثر کشندگی کنه‌کش‌های ابرون اسپید‌® و کنه‌مایت‌® روی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae و کنه‌های شکارگر Amblyseius swirskii و Phytoseiulus persimilis در شرایط آزمایشگاهی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 25-38
الهام رضائی؛ شهرام آرمیده؛ شهرام میرفخرایی؛ مریم فروزان؛ جی پی میچاود

2.

تاثیر سه فرمول تجاری نیم‌بسیدین، نیم‌آزال و کوفا از ترکیب گیاهی چریش روی مراحل زیستی سفیدبالک گلخانه‌ Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae) و زنبور پارازیتوئید آن‌ Encarsia formosa

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 59-72
سمانه نیک اختر؛ شهرام آرمیده؛ شهرام میرفخرائی؛ مریم فروزان

3.

تأثیر کلرونترانیلی پرول، فلوبن دیامید و ایندوکساکارب روی شب‏پره مینوز گوجه فرنگی و بررسی اثرات جانبی کلرونترانیلی پرول روی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 39-49
فاطمه شفقی؛ مریم فروزان؛ وحید مهدوی؛ محمدرضا عطاران

4.

جداسازی جدایه های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک تاکستان های شهرستان سلماس و ارزیابی سمیت آن روی لارو و حشرات کامل (Tribolium castaneum(Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 60-66
مریم فروزان؛ حسین نوری؛ محمد رضایی؛ محمد حسن زاده

5.

فراسنجه‌های زیستی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (L.) در مواجهه با غلظت زیرکشنده (LC25) کلرفلوآزورون

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 21-34
هانیه رجبی؛ سیّدعلی صفوی؛ مریم فروزان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب