1.

بررسی سبکی رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» با رویکرد فرانقش میان‌فردی نظریّۀ نقش‌گرایی

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 51-77
محمّدرضا پهلوان‌نژاد؛ فائزه وزیرنژاد

2.

خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسی شناختی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 55-85
مریم سادات فیاضی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

3.

ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 131-156
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ منصور شعبانی؛ فردوس آقاگلزاده؛ ارسلان گلفام

4.

نقد روایت‌شناسانۀ مجموعۀ «ساعت پنج برای مردن دیر است» بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 27-49
قدرت‌الله طاهری؛ لیلا‌سادات پیغمبرزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب