1.

الگوی ساختاری روتیفر (Rotifera Cuvier, 1798) مناطق پیربازار، شیجان و بهمبر در تالاب انزلی و ارتباط آن با شاخص‌های محیطی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 39-60
قاسم ناصر علوی؛ علی بانی؛ سیامک باقری

2.

تاثیر رنگ نور و دوره نوری برپارامترهای هماتولوژیک مولدین ماده استرلیاد (Acipenser ruthenus)

دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 19-34
فاطمه نادری؛ علی بانی؛ محمدعلی یزدانی؛ رضوان الله کاظمی

3.

مقایسه ریزترکیبات شیمیایی اتولیت در ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) ماده تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-20
علی بانی؛ معصومه لطفی چهارده؛ مائده قربان خواه مریدانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب