1.

بررسی برخی خصوصیات مرتبط با قابلیت جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه بادام‌زمینی رقم NC2 در بذرهای حاصل از بوته‌های محلول‌پاشی‌شده با متانول و متیلوباکتریوم

دوره 6، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 485-499
علیرضا حسین‌زاده گشتی؛ ورهام رشیدی؛ محمدنقی صفرزاد ویشکایی؛ مسعود اصفهانی؛ فرهاد فرح‌وش

2.

مطالعه میزان انتقال مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاری در اندازه‌های متفاوت بذر چهار رقم گندم (Triticum aestivum L.) در اقلیم رشت

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 47-61
متین فروزی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ مسعود اصفهانی؛ محمد ربیعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب