1.

جنین شناسی (با تجدید نظر و اضافات) چاپ دوم

دوره 1390، شماره 1، 1390
فرهاد مشایخی

2.

جنین شناسی (چاپ چهارم)

دوره 1398، شماره 1، 1398
فرهاد مشایخی

3.

جنین شناسی چاپ سوم

دوره 1394، شماره 1، 1394
فرهاد مشایخی

4.

زیست شناسی تکوینی کاربردی

دوره 1391، شماره 1، 1391
فرهاد مشایخی؛ ارغوان جفره ای


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب