1.

حقوق بشر در نظام بین الملل چاپ دوم

دوره 1390، شماره 1، 1390
رضا سیمبر

2.

سیاست خارجی آمریکادر عصر گُذار؛ سیاست گذاری خارجی و الگوهای رفتاری

دوره 1399، شماره 1، 1399
رضا سیمبر؛ مهدی هدایتی شهیدانی

3.

سیاست خارجی هند

دوره 1394، شماره 1، 1394
رضا سیمبر؛ سجاد بهرامی مقدم؛ مهدی زیبایی

4.

مقدمه ای بر تروریسم سایبری و امنیت دیجیتال

دوره 1394، شماره 1، 1394
رضا سیمبر؛ سجاد کریمی پاشاکی؛ عابدین قاسمیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب