1.

در آمدی بر حوزه ها و دپارتمان های ایران شناسی درد اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن

دوره 1396، شماره 1، 1396
عباس پناهی؛ مریم شاد محمدی؛ فرشته رحمانی نژاد

2.

صنعت نوغان گیلان در مسیر جادۀ ابریشم

دوره 1400، شماره 1، 1400
عباس پناهی؛ سیّدحسین حسینی مقدم؛ نادیا ره

3.

کارکرد اجتماعی سیاسی و فرهنگی کیائیان در گیلان

دوره 1393، شماره 1، 1393
عباس پناهی

4.

مأخذشناسی تحلیلی، انتقادی تاریخی گیلان در عصر صفوی

دوره 1394، شماره 1، 1394
عباس پناهی

5.

مأخذ شناسی تحلیلی توصیفی جنبش جنگل

دوره 1395، شماره 1، 1395
عباس پناهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب