1.

اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی بتن با روش های حجمی، سطحی، گالواپالس و هدایت الکتریکی

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 19-28
مصطفی خانزادی؛ محسن تدین؛ محمد سعید ملکی؛ سجاد ذهبی؛ محمدحسین تدین

2.

بررسی تاثیر ابعاد مواد پوزولانی (سیلیس آمورف) در دو مقیاس میکرو و نانو متر بر روی خواص مکانیکی خمیر سیمان

دوره 1، شماره 2، تیر 1387
محسن تدین؛ مجتبی مغربی؛ مصطفی خانزادی؛ محمود حبیبیان

3.

بررسی مکانیزم‌های تاثیر نانو ذرات سیلیس در بهبود خواص مکانیکی بتن مطالعه ریزساختارها

دوره 4، شماره 2، تیر 1390
محسن تدین؛ مصطفی خانزادی؛ گرشاسب خزائنی

4.

تاثیر حجم خمیر بر کارائی بتن خودتراکم

دوره 2، شماره 2، تیر 1388، صفحه 97-106
محسن تدین؛ مصطفی خانزادی؛ غلامرضا قهرمانی

5.

تأثیر روان‌کننده‌ها بر کاهش عیار سیمان و کیفیت بتن

دوره 3، شماره 2، تیر 1389، صفحه 49-57
محسن تدین؛ هانی هنرمند؛ موسی کلهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب