1.

تعیین الگوهای مختلف نمونه‌برداری و انتخاب مناسب‌ترین روش جهت تخمین جمعیت تریپس گندم (Haplothrips tritici) در مزارع گندم

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 85-89
بهزاد میری؛ مجید میراب بالو؛ ناصر معینی نقده

2.

تغییرات جمعیت و پراکنش فضایی تریپس گندم (Haplothrips tritici) در مزارع گندم شهرستان ایوان (استان ایلام)

دوره 7، شماره 3، دی 1396، صفحه 67-76
بهزاد میری؛ ناصر معینی نقده؛ مجید میراب بالو

3.

تغییرات جمعیت و توزیع فضایی تریپس بلوط Liothrips pragensis (Thy.: Phlaeothripidae) در جنگل‌های بلوط شهرستان جوانرود

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 31-37
مریم کاکایی؛ عباسعلی زمانی؛ مجید میراب بالو؛ بهزاد میری

4.

زنجرک چنار، Edwardsiana iranicola Zachvatkin: تغییرات جمعیت، پراکنش فضایی و خسارت آن در فضای سبز شهری استان ایلام، ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 15-24
مجید میراب بالو؛ بهزاد میری؛ طیبه علی زمانی

5.

کارآیی تله‌های چسب‌دار رنگی و تله‌های سطلی رنگی در جلب گونه‌های مختلف تریپس‌ (Insecta: Thys.) در مزارع حبوبات استان ایلام

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 33-45
بهزاد میری؛ ناصر معینی نقده؛ حسنعلی واحدی؛ مجید میراب بالو

6.

کارآیی کارت‌های چسبدار رنگی در جلب تریپس‌ها در جنگل‌های بلوط استان ایلام

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 93-97
مجید میراب بالو؛ بهزاد میری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب