1.

اثرات امولسیون سیر و دماهای پایین در کنترل شپشه‌ قرمز آرد Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 51-61
فاطمه نصراللهی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ حمیده صحرائیان

2.

ارزیابی سازگاری زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae با ارقام انتخابی گوجه‌فرنگی در مدیریت تلفیقی شب‌پره‌ی (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 55-71
منور صفائی نیا؛ امین صدراتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ مصطفی حقانی

3.

پاسخ‌های جمعیتی شته جالیز Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) به‌غلظت‌های زیرکشنده‌ قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Asc.: Hypocreales)

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 89-104
زینب نجفی سی‌سخت؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی

4.

تأثیر تغذیه از طعمه‌های مختلف بر نگهداری کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) در دمای پایین

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 59-74
سیده زینب رحیمی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی

5.

تأثیر قارچ بیمارگر Beauveria bassiana بر ترجیح و رفتار سویچینگ کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 75-93
مصطفی زمانپور؛ امین صدارتیان جهرمی؛ حجت اله محمدی؛ مجتبی قانع جهرمی

6.

تأثیر نانوفرمولاسیون بر سمیت عصاره‌ آبی برخی گیاهان علیه کنه‌ تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae و سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 67-80
فریده عرج پور؛ رویا عزیزی نثار؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب