1.

اثر استفاده از افزودنی باکتریایی، اسید آلی و اوره بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، فراسنجه های تولید گاز و گوارش پذیری علوفه سیلو شده تریتیکاله در شرایط برون تنی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 13-27
فاطمه مکاری؛ جواد بیات کوهسار؛ فرزاد قنبری؛ حسین فلاحی

2.

اثر افزودن سطوح مختلف ساپونین، اسید گالیک و اسید تانیک بر کینتیک تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 13-25
جواد بیات کوهسار؛ فرشته مقصودلو؛ فاطمه فتحی؛ فرزاد قنبری

3.

اثر افزودن سطوح مختلف عصاره بره موم بر قابلیت هضم، تولید گاز و فراسنجه های تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 33-46
مارال ایری؛ جواد بیات کوهسار؛ فرزاد قنبری؛ آشور محمد قره باش

4.

اثر تلقیح باکتریایی و اسانس های نعناع، مرزه و زیره بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم برون تنی و فراسنجه های تولید گاز آزمایشگاهی سیلاژ ذرت

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 55-67
فاطمه هادیان؛ فرزاد قنبری؛ جواد بیات کوهسار؛ رضا راه چمنی

5.

اثر هوازدگی علوفه قبل از سیلو کردن بر ترکیب شیمیایی، پایداری هوازی و جمعیت میکروبی قبل و پس از باز کردن سیلاژ ذرت

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 89-99
رسول طوسی؛ جواد بیات کوهسار؛ موسی وطن دوست؛ فرزاد قنبری

6.

بررسی فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری پروتئین کنجاله دانه‌های روغنی عمل‌آوری شده با استفاده از سیستم نورفور

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-11
سمیه پاشایی؛ تقی قورچی؛ فرزاد قنبری

7.

تعیین و مقایسه ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری و فراسنجه‌های تولید گاز دانه ارقام جو تجاری و بومی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 95-106
زهرا زمانی امیرآباد؛ فرید مسلمی‌پور؛ جواد بیات کوهسار؛ فرزاد قنبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب