1.

اثرات زنواستروژن نونیل فنول بر تعادل هورمون های تیروئیدی و هیپوفیزی (GH، FSH و TSH) ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

دوره 2، شماره 2، تیر 1393، صفحه 1-15
ایمان شیردل؛ محمدرضا کلباسی

2.

اثرات ضدباکتریایی پلی‌پپتید EC-hepcidin1 در مهار باکتری Streptococcus iniae در کشت‌های سلولی اولیه قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 83-104
زهره قدسی؛ محمدرضا کلباسی؛ اشرف محبتی مبارز؛ پروانه فرزانه

3.

اثر افزودن محافظت‌کننده‌های نفوذناپذیر بر انجماد و شاخص‌های کیفی اسپرم ماهی قره‌برون (Acipenser persicus)

دوره 8، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 19-36
سلیمه قوچانیان؛ محمدرضا کلباسی؛ محسن شرفی

4.

بهینه‌سازی آزمون کامت قلیایی برای مطالعه DNA سلول های منفرد کبدی در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

دوره 2، شماره 3، آذر 1393، صفحه 13-30
میلاد اسماعیل بیگی؛ محمد رضا کلباسی

5.

تاثیر فیلترهای آب حاوی نانوذرات نقره طی دوران انکوباسیون بر تغییرات متابولیت لاکتات و آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و لاکتات دهیدروژناز در جنین تاس‌ماهی ایرانی Acipenser persicus

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 137-155
ساحل سلطان کریمی؛ محمدرضا کلباسی

6.

تولید و ارزیابی رده سلولی اپیتلیالی شکل از بافت باله ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

دوره 2، شماره 3، آذر 1393، صفحه 69-88
کاوه نوروزی؛ محمدرضا کلباسی؛ پروانه فرزانه؛ سیدابوالحسن شاهزاده فاضلی؛ مریم فرقدان؛ احمد نسیمیان؛ مهرناز ایزدپناه؛ سپیده آشوری موثق؛ شیوا محمدی؛ زهرا مرادمند؛ منصوره فرهنگ‌نیا

7.

شناسایی و جداسازی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونیا از بافت بیضه فیل‌ماهی (Huso huso)

دوره 10، شماره 2، مهر 1401، صفحه 1-24
مهسا برهانی؛ محمدرضا کلباسی؛ مارتین پشنیچکا؛ بهرام فلاحتکار؛ آلکساندر کرافورد

8.

مطالعه بیان ژن‌های پرتوانی در مراحل مختلف تکوین جنینی ماهی گورخری (Danio rerio)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 93-111
امیر حسین اسماعیلی؛ محمدرضا کلباسی؛ حسین بهاروند؛ سیده نفیسه حسنی

9.

مکان‌یابی ایمونوهیستوشیمیایی پروتئین‌های انتقال دهنده یون در ساختار دریچه مارپیچی روده بچه تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) طی انتقال ناگهانی از آب شیرین به آب دریای خزر

دوره 4، شماره 3، آذر 1395، صفحه 59-78
سیده آیناز شیرنگی؛ محمدرضا کلباسی؛ صابر خدابنده؛ حجت الله جعفریان

10.

مکان‌یابی رونوشت ژن Vasa در بافت بیضه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) با شیوه دورگه‌سازی در محل (In Situ Hybridization)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 23-39
سمانه پورسعید؛ محمدرضا کلباسی؛ سیده نفیسه حسنی؛ گورو یوشیزاکی؛ حسین بهاروند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب