1.

استفاده از درجه تغییرات بافتی آبشش ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) به عنوان بیواندیکاتور آلودگی خور موسی

دوره 2، شماره 3، آذر 1393، صفحه 89-105
خدیجه خلیفی؛ نگین سلامات؛ عبدالعلی موحدی‌نیا؛ امیر پرویز سلاطی

2.

بررسی اثرات هیستوفیزیولوژیک بنزوآلفاپایرن بر گناد و هورمون‌های تولیدمثلی ماهی ماده هامور معمولی (Epinephelus coioides) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 7، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-28
راحله بگ زاده باغان؛ نگین سلامات؛ احمد سواری؛ عبدالعلی موحدی نیا

3.

بررسی مقایسه‌ای سطح پایه آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در مدل طبیعی (استفاده از جاندار) و مدل آزمایشگاهی (کشت سلول)

دوره 2، شماره 3، آذر 1393، صفحه 47-67
نگین درخشش؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ نگین سلامات؛ محمود هاشمی‌تبار؛ وحید بیاتی

4.

مطالعه تغییرات بافتی کلیه و کبد چنگر نوک سرخ (Gallinula chloropus Linnaeus, 1758) بعنوان شاخص زیستی آلودگی تالاب انزلی

دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 1-18
ایلیا اعتمادی دیلمی؛ یعقوب محمدی؛ نگین سلامات

5.

مطالعه هیستولوژیک دو گونه اسفنج دارای اسپیکول و فاقد اسیپکول در رده Demospongiae

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 55-70
نگین سلامات؛ نگین درخشش

6.

نقش اوره خون در تنظیم اسمزی گربه کوسه لکهدار در خلیج فارس (Chiloscyllium punctatum)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-12
رحمان علیمی؛ احمد سواری؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ محمد ذاکری؛ نگین سلامات


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب