1.

ارزیابی روابط بین عملکرد دانه و صفات مهم زراعی در ارقام و لاین های امیدبخش سورگوم دانه ای تحت رژیم های آبیاری بدون تنش و تنش خشکی

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 129-141
عظیم خزائی؛ عاطفه صبوری؛ زهرا سادات شبر؛ مریم شهبازی

2.

ارزیابی ژنوتیپ های آژیلوپس تائوشی (Aegilops tauschii) با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 483-494
مهران فلک ناز؛ علی اعلمی؛ علی اشرف مهرابی؛ عاطفه صبوری؛ دانیال کهریزی

3.

بررسی تنوع آللی و هاپلوتایپی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته به QTL بزرگ اثر کنترل کننده تحمل به خشکی در کروموزوم شماره نه برنج

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 107-119
رقیه تولی؛ علی اعلمی؛ حسین صبوری؛ عاطفه صبوری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.