1.

اثرات جنبی چند عصاره گیاهی و آفت کش تیامتوکسام بر پارامترهای زیستی بالتوری سبز معمولیChrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 21-34
محبوبه خواجه حسینی؛ محمد امین سمیع؛ کامران مهدیان؛ علی علی زاده

2.

اثر دما بر برخی پارامترهای زیستی کفشدوزک (Oenopia conglobata contaminata, (Menetries با تغذیه از شته‏ ی سبز انارAphis punicae Pass. در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 25-38
حامد رونق؛ محمد امین سمیع؛ کامران مهدیان

3.

تاثیر یک‌بار پاشش بهاره کلسیم، روی و اوره بر تراکم جمعیت پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae در شرایط باغ‌های پسته رفسنجان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 35-44
محمد روحانی؛ محمد امین سمیع

4.

دموگرافی سفیدبالک پنبه (Bemisia tabaci (Hem.:Aleyrodidae روی رقم حساس و مقاوم گوجه فرنگی تیمار شده با عصاره گیاه شاتره (Fumaria parviflora (Lamark

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 25-38
معصومه ثمره‌فکری؛ محمد امین سمیع؛ سهراب ایمانی؛ مهدی ضرابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب