1.

امنیت ملی و توسعه پایدار: پارادایم پساواشنگتنی و حکمروائی خوب

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 65-94
علی اکبر جعفری؛ وحید ذوالفقاری

2.

قدرت نرم و جایگاه چین در نظام جهانی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 164-129
علی اکبر جعفری؛ دیان جانباز

3.

قدرت هوشمند و براندازی جمهوری اسلامی ایران؛ خیز تدریجی آمریکا برای مقابله سیستمی با ایران

دوره 2، شماره 3، مهر 1392، صفحه 133-155
علی اکبر جعفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب