1.

پیامدهای واردات مواد ژنتیکی با در ‌‌نظر گرفتن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و فاصله جایگزینی در گاو شیری

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-12
عادله حقدوست؛ محمدمهدی شریعتی؛ عبدالاحد شادپرور؛ نوید قوی حسین زاده؛ سعید زره داران

2.

صحت ارزیابی ژنومی با در نظر گرفتن اثر متقابل بین روش آماری برآورد آثار نشانگری، ساختار جمعیت و معماری ژنتیکی صفت

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-10
عباس عاطفی؛ عبدالاحد شادپرور؛ نوید قوی حسین زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب