1.

اثر روی ‌آلی و معدنی و اسید بوتیریک بر عملکرد و صفات کیفی پوسته تخم‌مرغ در دوره‌های مختلف پرورش

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 35-51
حمیده یعقوبی طاسکوه؛ محمود شمس شرق؛ تقی قورچی؛ سعید حسنی

2.

اثر سطوح مختلف پودر کرم خاکی(Eisenia fetida) بر عملکرد و کیفیت گوشت ران و سینه در جوجه های گوشتی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 63-75
حمید غلامی؛ محمود شمس شرق؛ مهدی ضرابی؛ سعید زره داران

3.

اثر کنجاله گلوتن ذرت بدون فرآوری و فرآوری شده با آنزیم پروتئاز در زمان های مختلف بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی از فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 67-80
حسن نبی پور افروزی؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ محمود شمس شرق؛ منصور رضائی

4.

ارزیابی اقتصادی تغییر نوع انرژی قابل متابولیسم و منبع برآوردی داده های اسید آمینه کل در جیره نویسی کاربردی جوجه های گوشتی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 23-33
عاطفه طیبی؛ بهروز دستار؛ محمود شمس شرق؛ فرشید اشراقی

5.

تاثیر سطوح مختلف جو جوانه‌زده بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار و خصوصیات کیفی تخم مرغ در شرایط انبارداری مختلف

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 43-52
موسی الرضا راسته؛ بهروز دستار؛ محمود شمس شرق؛ سعید زره داران؛ امید عشایری زاده

6.

مقایسه اثر ضدباکتریایی عصاره های مختلف کاسنی و تاثیر آن بر قابلیت هضم مواد مغذی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 37-45
زهرا تراز؛ محمود شمس شرق؛ فیروز صمدی؛ پونه ابراهیمی؛ سعید زره داران


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب