1.

بازاندیشی در مدل‌سازی شهری: یک رویکرد نظری

دوره 4، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-18
فرشاد نوریان؛ میثم علی پور؛ اسفندیار زبردست

2.

ریشه یابی مسائل تهران امروز با رویکرد هرمنوتیک فلسفی

دوره 3، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-20
مهرداد رحمانی؛ محمد مهدی عزیزی؛ فرشاد نوریان

3.

فهم مفهوم منفعت عمومی در نظام شهرسازی ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-18
مهران فروغی فر؛ فرشاد نوریان؛ مرتضی هادی جابری مقدم

4.

واکاوی انتقادی مفهوم تاب آوری شهری از دیدگاه مناسبات قدرت نهادی

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 38-64
مهسا فلاحی؛ بهناز امین زاده؛ اسفندیار زبردست؛ فرشاد نوریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب