1.

بیمارگری چهار جدایه قارچ Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin روی لارو پروانه برگ‌خوار توت (Lep.; Pyralidae) Walker Glyphodes pyloalis در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 51-60
رویا خسروی؛ جلال جلالی سندی؛ آرش زیبائی

2.

تأثیر اسانس(Rosmarinus officinallis (Lamiaceae بر مرگ و میر و فیزیولوژی سوسک برگ خوار نارون Xanthogaleruca luteola Mull. (Coleoptera: Chrysomelidae

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 59-68
فرشته امیر محمدی؛ جلال جلالی سندی

3.

تأثیر بازدارندگی پایری‌پروکسی‌فن بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک کفشدوزک Adalia decempunctata L. (Col.: Coccinellidae)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 41-57
دیانا ناصری؛ جلال جلالی سندی؛ محمد قدمیاری؛ زهرا مجیب حق قدم

4.

تاثیر پیروپیروکسی فن بر آنزیم های سم زدا و موثر در متابولیسم حدواسط بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 35-44
محبوبه شریفی؛ علی اصغر کوثری؛ آرش زیبائی؛ جلال جلالی سندی

5.

تاثیر چند اسانس و عصارة گیاهی میکرو و نانوامولسیون‌شده روی سفیدبالک پنبه، (Gennadius) Bemisia tabaci، در شرایط آزمایشگاه

دوره 7، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 23-37
علیرضا بلندنظر؛ محمد قدمیاری؛ محمدرضا معمارزاده؛ جلال جلالی سندی

6.

تاثیر سرم جنین گاوی بر رشد سلول‌های خونی لاروهایHelicoverpa armigera، Anagasta kuehniella و Arge ochropus در محیط کشت سلولی400 Ex-cell

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-13
بی‌تا والی‌زاده؛ جلال جلالی سندی؛ رسول صالحی

7.

شناسایی سلول‌های خونی لارو شب‌پره خرنوب (Ectomoyelois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 29-39
رویا خسروی؛ جلال جلالی سندی؛ وحید قاسمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.