1.

ارزیابی میزان پاسخدهندگی شاخص‌های اجتماعی، کارکردی و زیست محیطی پایداری در سنجش وضعیت و راهکاریابی محله‌های شهری (موردکاوی محله ده ونک، تهران)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 1-19
مصطفی بهزادفر؛ فاطمه فتوحی اهل؛ پریا عبدالحسین زاده

2.

برنامه ریزی راهبردی - عملیاتی توسعه شهری ( مطالعه موردی: شهر بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1401
کرامت اله زیاری؛ مصطفی بهزادفر

3.

تدوین یک چارچوب نظری ترکیبی از برهمکنش نحوفضا و قرارگاههای رفتاری به منظور مقایسه الگوهای رفتاری-حرکتی در محیط های مسکونی؛ مورد کاوی نارمک، یوسف آباد و شهرک غرب

دوره 3، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 91-110
حامد همدانی گلشن؛ قاسم مطلبی؛ مصطفی بهزادفر

4.

توسعه شهری و افت تراز آب در آبخوان‌ها؛ رویکرد طراحی شهری حساس به آب

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401
هدی شریفیان؛ مصطفی بهزادفر؛ محسن فیضی

5.

واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های CPULsرویکردی جدید به‌سوی توسعه پایدار مناظر شهری مبتنی بر مرور نظام‌مند

دوره 6، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-24
سپیده سنجری؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ مصطفی بهزادفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب