1.

اثر نانوذرات اکسید آهن سه ظرفیتی (Fe2O3) بر سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی و پراکسیداسیون چربی در بافت آبشش بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 41-54
مهنا محمدی موحد؛ آریا باباخانی؛ مسعود ستاری؛ حسین غفوری؛ سید علی جوهری

2.

افزایش حلالیت آنزیم نوترکیب گلوتاتیون S- ترانسفراز استخراج شده از ماهی سفید (Rutilus kutum) با استفاده از روش مبتنی بر چپرون در باکتری Escherichia coli

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 89-108
سارا تراضی؛ حسین غفوری؛ سجاد صاری خان؛ ریحانه سریری

3.

بررسی محتوای لیپید کل در ریزجلبک سبز Chlorella sp. تحت تنش فقدان نیتروژن

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-13
فاطمه مرادی؛ جنت سرمد؛ حسین غفوری؛ اکرم سادات نعیمی

4.

شناسایی و آنالیز توالی cDNA کد کننده پروتئین شوک حرارتی 90 کیلو دالتون (Hsp90) در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-12
مریم ایزددوست کردمحله؛ حسین غفوری؛ سجاد صاری‌خان؛ بهروز حیدری

5.

شناسایی و تعیین خصوصیات ژن گلوتاتیون اس- ترانسفراز کلاس Mu در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 65-78
سلمان احمدی؛ حسین غفوری؛ سجاد صاری خان

6.

کلونینگ، بیان ژن و خالص سازی کربوکسی پپتیداز جدید از گونه هالوفیل Bacillus persicus دریاچه فوق شور آران و بیدگل

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 59-75
سمیرا سپهری؛ محمود رضا آقا معالی؛ حسین غفوری؛ سجاد صاری خان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب