1.

تغییرات فلورسانس کلروفیل و رشد نهال های داغداغان (Celtis caucasica) و اقاقیا (Robinia pseudoacacia) تحت تنش کادمیوم

دوره 1، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 351-363
عاطفه دژبان؛ انوشیروان شیروانی؛ پدرام عطارد؛ مجتبی دلشاد

2.

ضریب تاج بارش مستقیم و ظرفیت نگهداری تاج پوشش توده دست کاشت پیسه آ در کلاردشت

دوره 1، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 103-118
پریسا عباسیان؛ پدرام عطارد؛ سیدمحمد معین صادقی؛ محرم علی نظری راد؛ سید محمد حجتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب