1.

اثرات القایی تیمار حاد نانوذرات شیمیایی و بیوسنتزی اکسید آهن (Fe3O4) بر تغییرات شاخص‌های خون‌شناسی، بیوشیمیایی و ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 6، شماره 3، آذر 1397، صفحه 77-110
سکینه مشجور؛ مرتضی یوسف زادی؛ حسین ذوالقرنین؛ احسان کامرانی؛ مجتبی علیشاهی

2.

اثرات آنتی‌اکسیدانی، ضدباکتریایی و سمیت سلولی دیسک مرکزی و بازوی ستاره شکننده Ophiocoma erinaceus خلیج فارس

دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 67-90
طیبه نامی؛ سولماز سلیمانی؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ مرتضی یوسف زادی؛ موسی کشاورز

3.

ارزیابی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) به عنوان ماده طبیعی ضدچسبندگی موجودات مزاحم در رنگ اپوکسی برای کاربرد دریایی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 125-150
محمد اسدی؛ احسان کامرانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ ایمان سوری نژاد

4.

استخراج و شناسایی ترکیبات جاذب فرابنفش در توتیای دریایی گونه Echinometra mathaei

دوره 8، شماره 3، آذر 1399، صفحه 99-115
مریم کوکبی؛ مرتضی یوسف زادی؛ صمد نژاد ابراهیمی؛ معروف زارعی

5.

استفاده از ترکیبات زیست‌فعال خیار ‌دریایی (Holothuria leucospilota) در پوشش رزین اپوکسی با هدف تهیه پوشش‌های آنتی‌فولینگ دوستدار محیط زیست

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 47-66
مهرنوش دریا؛ میر مسعود سجادی؛ مرتضی یوسف زادی؛ ایمان سوری نژاد؛ معروف زارعی

6.

بررسی اثر ضدباکتریایی و ضدبیوفیلمی کارواکرول (Carvacrol) و اوژنول (Eugenol) بر باکتری‌های جداسازی شده از آب‌های خلیج فارس

دوره 10، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-22
فاطمه صداقت؛ مرتضی یوسف زادی؛ آرش قادری؛ فاطمه شایسته

7.

بررسی توانایی حذف زیستی نفت خام توسط باکتری جدا شده از خاک آلوده به نفت در اطراف پالایشگاه شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402
مرتضی یوسف زادی؛ سارا شکرانیان؛ نرگس امراللهی بیوکی

8.

بررسی خواص سیتوتوکسیک و ضدباکتریایی Symbiodinium sp. جدا و خالص شده از شقایق دریایی Stichodactyla haddoni در خلیج‌های فارس و عمان

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 125-144
سروناز بی غم سوستانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ بهروز زارعی دارکی؛ محمد شریف رنجبر

9.

بهینه‌سازی ریزپوشانی تیمول در شبکه پلیمری ژلاتین و کاراگینان و بررسی اثر ضدبیوفیلمی آن در برابر باکتری دریایی Bacillus

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402
زهرا زارعی جلیانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ صمد نژاد ابراهیمی؛ عدنان شهدادی

10.

بهینه‌سازی روش استخراج اسید آمینه‌های شبه مایکوسپورین (MAA) از جلبک قرمز Hypnea musciformis و سیانوباکتری جدا شده از چشمه‌ آب گرم گنو

دوره 7، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 19-40
مریم سلطانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ فائضه ثمری؛ مریم کوکبی

11.

تاثیر نانوذرات اکسیدهای فلزی بر ساختار دیواره سلولی ریزجلبک Nannochloropsis oculata

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 55-69
نسرین فاضلیان؛ مرتضی یوسف زادی

12.

سنتز سبز نانوذره روی با استفاده از عصاره جلبک قهوه ای Sargassum ilicifolium و ارزیابی خواص آنتی باکتریال آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402
محمدشریف رنجبر؛ سلیم چنگی رهی؛ مرتضی یوسف زادی؛ گیلان عطاران فریمان؛ معروف زارعی

13.

فلوروتانن استخراج شده از ماکروجلبک‌های قهوه‌ای به عنوان یک منبع جدید آنتی‌اکسیدانی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 69-94
سپیده بابائی ماهانی نژاد؛ مرتضی یوسف زادی؛ سولماز سلیمانی

14.

مقایسه تاثیر نانوذرات اکسید مس و اکسید آهن بر تنش اکسیداتیو در ریزجلبک Nannochloropsis oculata

دوره 10، شماره 3، آذر 1401، صفحه 79-94
نسرین فاضلیان؛ مرتضی یوسف زادی

15.

نانوبوم‌سم‌شناسی نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی فیکوبیوژن در مراحل رویانی و لاروی ماهی گورخری (Danio rerio)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 21-46
سکینه مشجور؛ علی شهریاری؛ مرتضی یوسف زادی؛ مجتبی علیشاهیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب