1.

ارزیابی اثرات ضداکسایشی و سیتوتوکسیک پپتیدهای به دست آمده از هیدرولیز آنزیمی و میکروبی عضله ماهی مید (Liza klunzingeri)

دوره 7، شماره 3، آذر 1398، صفحه 29-50
ثنا ربیعی؛ مسعود رضایی؛ مهدی نیکو؛ محمود رفیعیان کوپایی

2.

ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی و ضدبیوفیلمی فازهای استخراج شده از مایع سلومی توتیای دریایی نقب‌زن (Echinometra mathaei)

دوره 8، شماره 3، آذر 1399، صفحه 145-174
مجید موسی پور شاجانی؛ سید فخرالدین حسینی؛ مسعود رضایی؛ دومنیکو اسکیلاچی

3.

پپتیدهای ضداکسایشی استخراج شده از آبزیان: شناسایی، خالص‌سازی و مکانیسم اثر‌گذاری- مقاله مروری

دوره 4، شماره 3، آذر 1395، صفحه 99-122
مهدی نیکو؛ ثنا ربیعی؛ مسعود رضایی؛ محمد خضری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب