1.

بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره‌های مختلف ریزجلبک Chlorella sp. رشد یافته در شرایط اتوتروفیک

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 17-32
احمد مشهدی نژاد؛ حجت اله زمانی؛ جنت سرمد

2.

بررسی محتوای لیپید کل در ریزجلبک سبز Chlorella sp. تحت تنش فقدان نیتروژن

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-13
فاطمه مرادی؛ جنت سرمد؛ حسین غفوری؛ اکرم سادات نعیمی

3.

جداسازی بیومس ریزجلبک تک سلولی Chlorella sp. با روش Electro-Coagulation-Flotation

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 33-49
احمد مشهدی نژاد؛ رقیه ریحانی؛ جنت سرمد؛ حجت الله زمانی

4.

مقایسه اثر شدت‌های مختلف پرتو UV بر ریزجلبک‌های یوکاریوتی سبز Chlorella sp. و پروکاریوتی سبز- آبی Anabaena sp.

دوره 4، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-26
اکرم سادات نعیمی؛ جنت سرمد؛ نازنین راهنما؛ سیده فاطمه فلاح


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب