1.

ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین‌های ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط نرمال و تنش شوری

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 243-268
سرور ارژنگ؛ رضا درویش زاده؛ هادی علی پور

2.

الگوی بیان ژن های کدکننده آنزیم‌های کربنیک آنهیدراز، پراکسیداز و گلوتاتیون اس- ترانسفراز در گندم نان تحت شرایط کمبود روی (Zn)

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 193-204
سحر صالحی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ هادی علی پور؛ کامران مرادی گنگچین

3.

بررسی عملکرد دانه و پایداری عملکرد ارقام گندم معرفی شده در بیش از نیم قرن اخیر در ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 157-167
هادی علی پور؛ حسین عبدی؛ یوسف رحیمی؛ محمدرضا بی همتا

4.

تجزیه ارتباطی صفات کمی در به‌نژادی مولکولی غلات (مقاله مروری)

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 271-298
هادی علی پور؛ رضا درویش زاده

5.

تخمین ارزش اصلاحی صفات زراعی- زیستی ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط نرمال و تنش شوری بر اساس نشانگر چند شکلی تک نوکلئوتیدی (SNP)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 55-75
گوهر افروز؛ رضا درویش زاده؛ هادی علی پور؛ جوزِ مارسِلو سوریانو ویانا؛ میترا رازی

6.

کارایی لاین های خالص ذرت (Zea mays L.) از لحاظ جذب و مصرف فسفر خاک

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 385-399
مریم رزمجو؛ رضا درویش زاده؛ هادی علی پور؛ ابراهیم سپهر

7.

نقشه یابی ارتباطی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گندم با استفاده از نشانگرهای SNP در شرایط بهینه و تنش کمبود روی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 187-205
نسرین ولی پور؛ هادی علی پور؛ رضا درویش زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب