دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1396  XML

1

تأثیر تیمارهای مختلف شیمیایی و فیزیکی بر جوانه‌زنی بذر زالزالک گرجی (Crataegus pontica C. Koch)

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 1-15

2

تأثیر لگدکوبی خاک توسط دام بر جوانه‌زنی بانک بذر خاک مراتع دره‌شهر

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 16-30

3

بررسی اثر مدت و دمای هیدروپرایمینگ بر برخی خصوصیات بذر و گیاهچه گندم دیم رقم کوهدشت درشرایط تنش خشکی

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 31-45

4

بررسی تأثیرتیمارهای سرمایی و محرک رشد اسید جیبرلیک برشکست خواب غده‌چه (مینی‌تیوبر) سیب‌زمینی

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 46-60

5

بررسی خلوص ژنتیکی محموله‌های بذری غلات تولیدی استان فارس در کرت‌های کنترلی

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 61-75

6

گروه‏بندی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) بر اساس خصوصیات مورفو – فیزیولوژیک تحت شرایط تنش شوری

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 76-90

7

اثرتلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و کاربرد لجن‌فاضلاب شهری بر ویژگی‌‌های کمی و کیفی کلزا (Brassica napus L.)

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 91-105

8

بررسی تاثیر هورمون پرایمینگ و غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی بذر آنغوزه (Ferula assa-foetida L.)

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 106-120

9

بررسی اثر متقابل پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و متانول بر صفات جوانه‏زنی کلزا (رقم هایولا 401) تحت تنش خشکی

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 121-135

10

مقاله مروری

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 136-150


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.