دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1386  XML

1

نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنّتی

ادب پژوهی
صفحه 9-38
محمود فتوحی

2

دَور هرمنوتیکی و نقش آن در مطالعات ادبی، فهم و نقد متون

ادب پژوهی
صفحه 39-60
علیرضا نیکویی

3

رابطة نشانه‌شناسی با پدیدارشناسی با نمونه‌ای تحلیلی از گفتمان ادبی هنری

ادب پژوهی
حمید رضا شعیری

4

بررسی شیوه سعید نفیسی در نقد دیوان نظامی گنجوی

ادب پژوهی
ناصر نیکوبخت؛ عباس رنجبران

5

مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران

ادب پژوهی
صفحه 105-126
علی تسلیمی؛ عباس خائفی؛ اعظم اسماعیل زاده

6

نگاهی انتقادی به طبقه‌بندی سبکهای نثر فارسی

ادب پژوهی
صفحه 127-142
سهیلا فرهنگی

7

سیر نظریّه‌های ادبیِ معطوف به خواننده در قرن بیستم

ادب پژوهی
صفحه 143-176
محمد حسین جواری؛ احد حمیدی کندول

8

سخن آغازین 3

ادب پژوهی
صفحه 7-8


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.