. (1396). اثرتلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و کاربرد لجن‌فاضلاب شهری بر ویژگی‌‌های کمی و کیفی کلزا (Brassica napus L.). نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(4), 91-105.
. "اثرتلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و کاربرد لجن‌فاضلاب شهری بر ویژگی‌‌های کمی و کیفی کلزا (Brassica napus L.)". نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4, 4, 1396, 91-105.
. (1396). 'اثرتلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و کاربرد لجن‌فاضلاب شهری بر ویژگی‌‌های کمی و کیفی کلزا (Brassica napus L.)', نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(4), pp. 91-105.
. اثرتلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و کاربرد لجن‌فاضلاب شهری بر ویژگی‌‌های کمی و کیفی کلزا (Brassica napus L.). نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1396; 4(4): 91-105.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.