. (1396). ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی بقایای چاوداروحشی (Secale cereale) و چچم ((Lolium rigidum بر برخی صفات جوانه‌زنی، کلروفیلی و فنلی بذر جو رقم صحرا. نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(2), 41-60.
. "ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی بقایای چاوداروحشی (Secale cereale) و چچم ((Lolium rigidum بر برخی صفات جوانه‌زنی، کلروفیلی و فنلی بذر جو رقم صحرا". نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4, 2, 1396, 41-60.
. (1396). 'ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی بقایای چاوداروحشی (Secale cereale) و چچم ((Lolium rigidum بر برخی صفات جوانه‌زنی، کلروفیلی و فنلی بذر جو رقم صحرا', نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(2), pp. 41-60.
. ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی بقایای چاوداروحشی (Secale cereale) و چچم ((Lolium rigidum بر برخی صفات جوانه‌زنی، کلروفیلی و فنلی بذر جو رقم صحرا. نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1396; 4(2): 41-60.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.